15 november 2023
16:15

Voortgang aanleg leidingen in het dorp

UPDATE 15 november jl.: Al enige tijd ligt op de kruising Oude Dijk-Koolmeesstraat nog een kuil open en lijkt er geen voortgang meer te zitten in het leggen van de gasleidingen .

Dat klopt! Dit gedeelte van het werk is gereed, echter moeten deze leidingen nog beproefd worden. Dat gaat in twee fasen: eerst vullen met water, op druk zetten en beproeven, leidingen leeg laten en droog maken. Als deze proef geslaagd is moet dit herhaald worden met lucht: op druk zetten en dan moet die luchtdruk een bepaalde tijd ‘blijven staan’.

Als ook die tweede beproeving goed gaat moeten de laatste aansluitingen ingebouwd worden.

Het gevolg hiervan is dat er aan de Zeelandsedijk (tegenover ZieZoo) en op de kruising Oude Dijk-Koolmeessstraat nog een kuil open ligt. Deze moeten nog circa drie weken open blijven om boven beschreven proces te kunnen uitvoeren.

Op zich zijn de aanlegwerkzaamheden volgens planning verlopen alleen op de hoek Koolmeesstraat-Oude Dijk blijft de afzetting en afsluiting dus nog staan. Dat geeft overlast, maar de aannemer en de gemeente hebben de keuze gemaakt om dit zo te doen anders zou er een continue herhalend proces zijn van openmaken en dichtmaken (inclusief opstellen en afdraaien van de afzettingen). Hierbij is er vanuit gegaan dat dat herhalende proces meer overlast en vragen met zich mee brengt dan de huidige situatie nog even te laten voortduren.

De aannemer heeft inmiddels een wandel/fietsverbinding gemaakt om vanuit de Koolmeesstraat direct de Oude Dijk op te kunnen. Ook hebben de bewoners van de Koolmeesstraat afgelopen week allemaal een bos bloemen van de aannemer ontvangen met een kaartje, als kleine goedmaker dat het allemaal zo lang duurt en voor de overlast.

Eerdere berichtgeving:

Ongetwijfeld hebben jullie opgemerkt dat er in de omgeving van ons dorp veel gele en zwarte PE-leidingen liggen, en dat sommige wegdelen af en toe worden afgesloten voor verkeer. Om meer informatie te verkrijgen over dit project heeft Leo Rooijmans contact opgenomen met Anton Smits, de projectleider van Van Dorp Infra uit Berlicum, die in opdracht van Enexis voorzieningen aanlegt voor elektriciteit, glasvezelkabels en gasnetkoppeling ten behoeve van Peka Kroef uit Odiliapeel.

In onze omgeving worden momenteel drie eindleidingen met elkaar verbonden door de nieuwe leidingen. Dit betreft de leiding in de Rechtestraat, in de buurt van Fa Albers aan de Nieuwe Dijk, en aan de Zeelandse Dijk bij het Dierenpark Zie Zoo.

De zwarte PE-buizen met een diameter van 200 mm of 250 mm worden gebruikt voor het trekken van kabels met een spanning van 10.000 volt, bestemd voor Peka Kroef, dat een verzwaring krijgt. De PE-buis met een diameter van 125 mm wordt gebruikt voor glasvezelkabels.

Op plaatsen waar graven moeilijk is, zoals de hoek van de Koolmeesstraat-Oudedijk, tegenover de manege aan de Koolmeesstraat, in het weiland van Antoon Toonen aan de Oude Dijk, nabij de scheiweg bij de vliegbasis en binnenkort langs de Nieuwe Dijk, worden de leidingen over afstanden van 100 tot 600 meter onder de grond geboord, op dieptes van soms wel tussen de 10 en 15 meter. Het boren gebeurt met behulp van GPS en is uiterst nauwkeurig. Tijdens het boren worden de boorgaten verstevigd met Betamiet, waardoor de leidingen met kettingen kunnen worden getrokken. Betamiet is een milieuvriendelijke afbreekbare stof.

Daar waar een oversteek of sleuven gegraven moeten worden, worden wegen afgesloten, zoals bij de Koolmeesstraat, en de Zeelandse Dijk .

Deze werkzaamheden veroorzaken daarmee overlast. In verband met de overlast probeert de Firma Van Dorp Infra zoveel mogelijk rekening te houden met de buurt door bewoners vooraf te informeren via buurtapps. Op deze manier kunnen mensen ook direct vragen stellen aan de projectleider. Het werk is in september 2023 begonnen, en afhankelijk van het weer hopen ze in maart 2024 klaar te zijn.

Het laatste nieuws

Odiliapeel

5°C
Gebroken wolken

Heb jij nieuws dat hier thuis hoort?

Dat horen we graag! Draag via de onderstaande knop je nieuwsitem aan en mogelijk staat jouw nieuwsbericht hier zo snel mogelijk tussen.

Op zoek naar iets specifieks? Gebruik onderstaande zoekbalk om de website te doorzoeken.

Deze website maakt gebruik van cookies om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.