Insturen van de oplossing is gesloten! U bent uitgenodigd om op de jaarvergadering van 15 april a.s. te komen want dan is de prijsuitreiking.

Doel van de Prijsvraag: Het primaire doel van deze prijsvraag is om de bekendheid van de website www.Odiliapeel.com en het Peels Platform te vergroten. Deze actie dient geen enkel economisch of winstbelang en is puur gericht op het bevorderen van de bekendheid en het gebruik van genoemde platforms onder een breder publiek.

Door deelname aan deze prijsvraag gaan de deelnemers akkoord met de volgende voorwaarden:

Selectie van de Winnaar: Uit alle deelnemers die correct hebben geantwoord op de prijsvraag, wordt één winnaar volstrekt willekeurig geselecteerd. Deze selectie zal plaatsvinden tijdens de jaarvergadering van het Peels Platform op 15 april a.s. uit de stapel met correcte inzendingen, en de keuze van de winnaar is definitief en niet voor beroep vatbaar. Per inzender (emailadres en naam) kan er slechts één goede inzending meedingen naar de prijs.

Prijs: De winnaar ontvangt een waardebon van de plaatselijke ondernemersvereniging, met een waarde van €50 (vijftig euro). Deze waardebon kan bij aangesloten leden van de ondernemersvereniging worden ingeleverd.

Geen Verdere Verantwoordelijkheid: De organisator van de prijsvraag draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van de waardebon, inclusief maar niet beperkt tot waar of bij wie de bon wordt ingeleverd. Evenmin is de organisator verantwoordelijk voor de diensten of goederen die worden verkregen door het inleveren van de waardebon. Na uitreiking van de prijs aan de winnaar heeft de organisator geen verdere verplichtingen jegens de winnaar of enige derde partij met betrekking tot het gebruik van de prijs.

Aansprakelijkheidsbeperking: De winnaar erkent dat de acceptatie en het gebruik van de waardebon geheel op eigen risico zijn. De organisator van de prijsvraag sluit elke aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele, gevolg- of bijzondere schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de deelname aan de prijsvraag, de toekenning, ontvangst, bezit, gebruik of misbruik van de waardebon, ongeacht of dergelijke schade te voorzien was of niet.

Slotbepalingen: Deze clausule vormt een bindende overeenkomst tussen de deelnemer en de organisator met betrekking tot de prijsvraag. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst of de prijsvraag zelf zullen worden beslecht conform de regels en procedures die zijn uiteengezet in de reglementen van de prijsvraag en de toepasselijke wetgeving.

Op zoek naar iets specifieks? Gebruik onderstaande zoekbalk om de website te doorzoeken.

Deze website maakt gebruik van cookies om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.