21 januari 2024
11:08

Oproep aan alle inwoners van Odiliapeel

Medio december heeft defensie plannen bekend gemaakt voor het verkrijgen van extra ruimte voor defensie. 50 % meer vluchten met de F35 (van 5000 naar 7500) en meer milieuruimte (lawaai, stank, fijnstof etc.) voor oefeningen met o.a. andere NATO partners.
(https://www.defensie.nl/onderwerpen/ruimte-voor-defensie).

Indien deze plannen werkelijkheid worden heeft dat dus effect op ons allen in Odiliapeel.

Wat kunt u doen om dit te voorkomen?

Als u dadelijk hinder kan gaan ondervinden van de plannen dan bent u belanghebbende! Elke belanghebbende, of u nu inwoner, rechtspersoon of bedrijf bent, kan protest aantekenen op deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau van defensie.

Dit protest kan ingediend worden in de vorm van een zogenaamde zienswijze. Dit is niet moeilijk. Hieronder wordt uitgelegd hoe u dat kunt doen. Maar houdt er rekening mee dat het indienen van een zienswijze kan tot 12 februari 2024

Het Peels Platform behartigt de algemene belangen van Odiliapeel, en gaat vanuit die rol  een zienswijze indienen op deze plannen. Echter, het is ook cruciaal dat u, als individu of bedrijf, uw eigen belangen verdedigt. Denkt u dat u op de een of andere manier geschaad wordt door deze plannen? Dien dan een zienswijze in!!! Het is belangrijk te beseffen dat, hoe meer mensen een zienswijze indienen, hoe krachtiger het protest wordt.

U kunt uw zienswijze indienen op: https://www.defensie.nl/onderwerpen/ruimte-voor-defensie/indienen-zienswijze

 WAT IS EEN ZIENSWIJZE? Een zienswijze is uw mening over de voorkeursbeslissing(en) zoals die uiteindelijk wordt of worden voorgelegd aan de minister. U kunt daarbij focussen op de door de Defensie gekozen drie alternatieven, maar u kunt ook zelf een alternatief aandragen.

HOE STELT U EEN ZIENSWIJZE OP? In een zienswijze beschrijft u met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan het overheidsorgaan dan nog meenemen in de definitieve voorkeursbeslissing. Van belang bij het schrijven van een zienswijze is dat u aangeeft wat uw persoonlijke belang is om deze in te dienen. Gewoon aangeven dat u tegen de uitbreidingsplannen bent is niet voldoende. Nodig is dat u aangeeft wat de gevolgen voor u persoonlijk of uw bedrijf zijn met betrekking tot een of meerdere van de 3 voorkeursalternatieven. We noemen enkele mogelijke voorbeelden: bijvoorbeeld, dat u persoonlijk gezondheidsschade zou kunnen oplopen of omdat er (nog) niks fatsoenlijk geregeld is over de nadeelschadecompensatie (geluidsisolatie). Of dat u elke keer emotionele problemen verwacht. Als bedrijf dat u uw bedrijf niet meer kunt uitbreiden of de continuïteit gevaar loopt door deze plannen.. Dit zijn voorbeelden om een idee te geven waar het om kan gaan.

TIPS BIJ HET SCHRIJVEN VAN EEN ZIENSWIJZE: 

 • Geef in de zienswijze vooral aan wat uw persoonlijke (en/of bedrijfsmatige) belang is om deze in te dienen. Maak duidelijk waarom u vindt dat uw belang wordt geschaad;
 • Probeer de zienswijze kort en bondig te houden;
 • Probeer zo objectief mogelijk te blijven;
 • Wijs op goede alternatieven.

HOE KUNT U EEN ZIENSWIJZE INDIENEN? Dat kan op verschillende manieren (let op de uiterste inleverdatum 12 februari 2024!)

 1. PER POST: Kunt u een brief met daarin uw reactie sturen naar:
  Directie Materieel, Vastgoed, Leefomgeving en Duurzaamheid Ministerie van Defensie
  v.v. Nationaal Programma Ruimte voor Defensie
  Postbus 20701
  2500 ES Den Haag
 2. DIGITAAL: Vul het invulformulier in op https://www.defensie.nl/onderwerpen/ruimte-voor-defensie/indienen-zienswijze

Het Peels Platform komt op voor de belangen van Odiliapeel en zal daarom een zienswijze indienen. Deze zienswijze is in de maak. Via social media, Odiliapeel.com en Ons Periodiekske houden wij u hiervan op de hoogte.

Peels Platform,

PeelsPlatform@odiliapeel.com
www.odiliapeel.com

Het laatste nieuws

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Heb jij nieuws dat hier thuis hoort?

Dat horen we graag! Draag via de onderstaande knop je nieuwsitem aan en mogelijk staat jouw nieuwsbericht hier zo snel mogelijk tussen.

Op zoek naar iets specifieks? Gebruik onderstaande zoekbalk om de website te doorzoeken.

Deze website maakt gebruik van cookies om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.