8 februari 2024
17:51

Indienen gedetailleerde zienswijze door het Peels Platform aan Ministerie van Defensie

Het Peels Platform heeft officieel een zienswijze ingediend bij het Ministerie van Defensie. Deze actie richt zich op de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ binnen het kader van het ‘Nationaal Programma Ruimte voor Defensie’. Het Dorpsplatform van Odiliapeel heeft grondige bedenkingen en feedback geleverd, voortkomend uit zorgen over de impact van defensieplannen op hun gemeenschap.

De brief onderstreept vooral de tekortkomingen in de communicatie van Defensie naar betrokken gemeenschappen, met name degenen die al te lijden hebben onder militaire activiteiten. De zienswijze is gebaseerd op zes fundamentele punten, die elk een aspect van de voorgestelde defensieplannen kritisch beoordelen:

  • Toename van Sorties: Het platform wijst op de voorgestelde toename van 2300 sorties naar 7500 sorties voor de fase van ‘peacetime vigilance’. De zienswijze vraagt aandacht voor het gebrek aan informatie over aanpassingen bij mogelijke de-escalatie naar lagere niveaus en de impact daarvan op de operaties.
  • Geluidsoverlast door de F35: De introductie van de F35 op Vliegbasis Volkel heeft geleid tot aanzienlijk meer geluidsoverlast dan voorheen met de F16. Dit ondanks eerdere geruststellingen dat geluidslimieten behouden zouden blijven. Er is door de omgeving van de vliegbases een vermindering van sorties opgemerkt waardoor de zorg ontstaat dat deze notitie gebruikt wordt om meer geluidsruimte te rechtvaardigen zonder dit te expliciteren.
  • Veranderingen in Geluidscontouren: De toename van sorties resulteert in hogere geluidsbelastingen, vooral in Odiliapeel waar de geluidscontouren al krap zijn. Dit kan leiden tot de noodzaak van meer isolatie en zelfs sloop van woningen, zonder dat er oplossingen of compensatiemaatregelen worden geboden.
  • Ruimte voor Militaire Activiteiten: Er wordt benadrukt dat Nederland, in vergelijking met andere NAVO-landen zoals Polen, proportioneel meer ruimte per gevechtsvliegtuig gebruikt. Dit roept op tot strategische heroverweging van locaties voor militaire oefeningen, waarbij ook wordt gekeken naar de dreigingsvectoren en de noodzaak voor investeringen in de marine.
  • Het ACE Concept: Het Agile Combat Employment concept van Defensie wordt door het Peels Platform gepresenteerd als argument tegen verdere uitbreiding op Vliegbasis Volkel. Dit concept pleit voor een meer verspreide en flexibele inzet van militaire middelen om operationele weerbaarheid te vergroten en kwetsbaarheden te verminderen.
  • Uitbreiding Beperkingengebied: Er worden zorgen geuit over de mogelijke uitbreiding van het beperkingengebied rond Vliegbasis Volkel. Vooral de impact op duurzame energieprojecten en de ontwikkeling van de regio worden als problematisch gezien, evenals het risico op conflicten tussen verschillende belanghebbenden.

Het Peels Platform benadrukt de noodzaak van grondig onderzoek naar de gevolgen van de defensieplannen en roept op tot een transparante en inclusieve besluitvormingsprocedure. Het platform pleit sterk voor het handhaven van de huidige geluidscontouren en roept op tot een heroverweging van de plannen om de levenskwaliteit van de lokale gemeenschap te beschermen.

Voor een volledige weergave van de tekst zie hier de bijlage

Het laatste nieuws

Odiliapeel

15°C
Motregen

Heb jij nieuws dat hier thuis hoort?

Dat horen we graag! Draag via de onderstaande knop je nieuwsitem aan en mogelijk staat jouw nieuwsbericht hier zo snel mogelijk tussen.

Op zoek naar iets specifieks? Gebruik onderstaande zoekbalk om de website te doorzoeken.

Deze website maakt gebruik van cookies om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.