27 januari 2024
16:48

Gezamenlijke actie in Odiliapeel tegen uitbreidingsplannen vliegveld Volkel

De recente plannen van het Ministerie van Defensie om de milieuruimte van vliegveld Volkel uit te breiden, wekken groeiende onrust onder de inwoners van Odiliapeel. Dit heeft geresulteerd in een krachtige lokaal initiatief, gericht op het formuleren van een gezamenlijke zienswijze om formeel bezwaar te maken tegen deze ontwikkelingen.

Veel inwoners ervaren drempels bij het indienen van een formeel bezwaar tegen dergelijke grootschalige overheidsplannen. Daarom is in Odiliapeel een unieke aanpak geïnitieerd: een eenvoudig in te vullen checklist, ontwikkeld door een collectief van betrokken inwoners bestaande uit Merel, Paul, Marianne, Peter, Jos, Lianne, Rens, Dorris, Nick, Richard, en Karola. Deze actie is bedoeld om het voor iedereen haalbaar te maken een stem te laten horen.

De kern van hun zorgen wordt samengevat in een brief 240121-Zienswijze vliegveld Volkel-KS (definitief) aan het Ministerie van Defensie, waarin de impact van de geplande uitbreiding wordt uiteengezet. Onderwerpen zoals de al toegenomen geluidsoverlast door de overgang van F16 naar F35-vliegtuigen, de negatieve effecten op de volksgezondheid door luchtverontreiniging, en de economische en ecologische gevolgen voor de regio worden benadrukt.

De initiatiefnemers uit Odiliapeel zijn bijzonder bezorgd over de onevenredige belasting die deze plannen met zich mee zouden brengen, vooral gezien de reeds bestaande milieuproblematiek in de regio. Zij vragen het Ministerie om alternatieve oplossingen te overwegen, zoals het gebruik van ruimte in het buitenland of een grotere focus op maritieme defensie, passend bij Nederland als waterland.

De lokale gemeenschap wordt opgeroepen om zich aan te sluiten bij dit protest. Inwoners kunnen hun persoonlijke argumenten aankruisen op het invulformulier (zie bijlage) , dat zelfs op hardcopy beschikbaar ligt bij lokale winkels in het dorp.  Deze formulieren dienen vóór woensdag 7 februari ingeleverd te worden bij de COOP. De initiatiefnemers zullen alle individuele zienswijzen bundelen tot een collectieve inzending naar het Ministerie van Defensie.

Deze actie onderstreept de vastberadenheid van deze groep inwoners van Odiliapeel om hun stem te laten horen en actief bij te dragen aan de discussie over de toekomst van hun omgeving. Door gezamenlijk op te treden, hopen zij een significante invloed te hebben op de besluitvorming omtrent de uitbreiding van vliegveld Volkel.

Het laatste nieuws

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Heb jij nieuws dat hier thuis hoort?

Dat horen we graag! Draag via de onderstaande knop je nieuwsitem aan en mogelijk staat jouw nieuwsbericht hier zo snel mogelijk tussen.

Op zoek naar iets specifieks? Gebruik onderstaande zoekbalk om de website te doorzoeken.

Deze website maakt gebruik van cookies om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.