Notulen Openbare Jaarvergadering Peels Platform (PP) 2021-10-11

Download de Notulen Openbare Jaarvergadering Peels Platform in PDF

Datum & tijd: 11 oktober 2021 aanvang 20:00 uur.
Aanwezig gemeente Uden: Rik vd Burgt
Afwezig en afgemeld: Henk Hellegers en Emil Kolsteeg (gemeente)

Notulen Openbare Jaarvergadering Peels Platform (PP) 2020-02-03

Download de Notulen Openbare Jaarvergadering Peels Platform in PDF

Datum: Maandag 3 februari
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Terra Victa

Aanwezig namens bestuur en kartrekkers Peels Platform:
Jurgen van Gerwen, Hein Heeren, Janne Smeets, Jurgen Schepens, Roger Bens, Arno Verwegen, John Smits, Frank Verwijst, Jenny Smits, Ellen Braks

 

Agenda

1. Opening
2. Notulen Openbare Jaarvergadering d.d. 18.02.2019
3. Financiƫle verslaglegging
4. Kascommissie
5. Verslag projectgroepen
a. Kunst, Cultuur & Onderwijs
b. Sociaal Maatschappelijke Zorg
c. Werken en Ondernemen
d. Wonen, Groen & Infra
6. Dorps Ontwikkelings Plan (DOP)
7. Rondvraag
8. Sluiting

Notulen Openbare Jaarvergadering Peels Platform (PP) 2019-02-18

Notulen Openbare Jaarvergadering Peels Platform (PP)

Datum: Maandag 18 februari 2019
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Terra Victa

Aanwezig namens bestuur PP:
Jurgen van Gerwen, Stan Manders, Hein Heeren, John Smits, Jenny Smits, Ellen Braks

Agenda

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Notulen openbare jaarvergadering dd.26.02.2018
5. Financiƫle verslaglegging
6. Kascommissie
7. Terraveenplein
8. Infrastructuur
9. Wonen
10. Zorg en Welzijn
11. Luchtmachtdagen 2019
12. Rondvraag
13. Sluiting

Notulen Openbare Jaarvergadering Peels Platform (PP) 26-02-2018

 

Datum: Maandag 26 februari 2018
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Terra Victa

Aanwezig, bestuur PP:
Jurgen van Gerwen, Stan Manders, Hein Heeren, John Smits, Jenny Smits, Ellen Braks

Aanwezig, bestuur Dorpsraad:
Tinie Thomassen, Jurgen Minten, Michiel van Boxtel, Betsie Wijnen, Willy Ivits, Jan van Driel, Theo Heeren.

Namens het Brabants Dagblad is Paula van Hout aanwezig.

Agenda

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Notulen 2017
4. Jaarverslag 2017
5. Financieel verslag 2017
6. Kascommissie
7. Voorstellen Peels Platform
8. Ontwikkelingen plein
9. MFA
10. Historisch pad
11. Rondvraag
12. Sluiting