Notulen Openbare Jaarvergadering Peels Platform (PP)

Datum: Maandag 18 februari 2019
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Terra Victa

Aanwezig namens bestuur PP:
Jurgen van Gerwen, Stan Manders, Hein Heeren, John Smits, Jenny Smits, Ellen Braks

Agenda

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Notulen openbare jaarvergadering dd.26.02.2018
5. Financiƫle verslaglegging
6. Kascommissie
7. Terraveenplein
8. Infrastructuur
9. Wonen
10. Zorg en Welzijn
11. Luchtmachtdagen 2019
12. Rondvraag
13. Sluiting

Notulen Openbare Jaarvergadering Peels Platform (PP) 26-02-2018

 

Datum: Maandag 26 februari 2018
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Terra Victa

Aanwezig, bestuur PP:
Jurgen van Gerwen, Stan Manders, Hein Heeren, John Smits, Jenny Smits, Ellen Braks

Aanwezig, bestuur Dorpsraad:
Tinie Thomassen, Jurgen Minten, Michiel van Boxtel, Betsie Wijnen, Willy Ivits, Jan van Driel, Theo Heeren.

Namens het Brabants Dagblad is Paula van Hout aanwezig.

Agenda

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Notulen 2017
4. Jaarverslag 2017
5. Financieel verslag 2017
6. Kascommissie
7. Voorstellen Peels Platform
8. Ontwikkelingen plein
9. MFA
10. Historisch pad
11. Rondvraag
12. Sluiting