zlto

ZLTO Uden

ZLTO UDEN behartigt de belangen van haar leden boeren en tuinders, 249 in getal. De afdeling omvat de kernen, Uden, Volkel en Odiliapeel. Op zo'n 110 bedrijven zijn onze leden actief. Naast de intensieve veehouderij (varkens- en pluimveebedrijven) is ook de rundveehouderij goed vertegenwoordigd. Daarnaast zijn deze bedrijven veelal ook nog actief in de akkerbouw. Verder vinden we binnen onze afdeling ook nog bedrijven die naast hun bedrijf bezig zijn met de verbrede landbouw, enkele bedrijven in de paddenstoelenteelt en in de sector boomteelt en vaste planten.

Het bestuur bestaat uit 6 personen, waaronder de secretaris/penningmeester. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor 1 of meerdere portefeuilles. Ook worden er enkele portefeuilles buiten het bestuur ingevuld en, waar nodig, worden we ondersteunt vanuit Den Bosch.

Thema-bijeenkomsten organiseren we met omliggende afdelingen: Veghel, Landerd en Boekel. Ook is ons bestuur vertegenwoordigd in de Stichting Maashorstboeren.

Dan hebben we nog enkele werkgroepen:

Allereerst natuurlijk de werkgroep Landbouw en Samenleving die, namens de leden, de sociale contacten onderhoudt binnen de afdeling. Verder hebben we een werkgroep voor de organisatie van de jaarlijkse Scholendag en de Maatschappelijke Stage; een commissie die bezig is om onze visie te schrijven en een klankbordgroep die meedenkt in het proces voor de herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied in Uden.

We proberen in de toekomst vaker leden te betrekken bij verschillende projecten. Vaak zijn die van korte duur zodat ze er niet jaren aan vast zitten. Op die manier hopen we de betrokkenheid van leden te vergroten.

Vaste prik is de jaarlijkse gezinsdag en het carnavalsbal die beiden goed bezocht en gewaardeerd worden.

secretaresse: Jeanne van Sleeuwen-Dortmans, tel. 0413-266472

Z.L.T.O. Uden-Volkel-Odiliapeel

ieE-mail20

J. van Sleeuwen

Patersweg 11

5406 XJ Uden