Logo Koningklijke Luchtmacht Avondvliegoefeningen vliegbasis Volkel in 2021


Eind 2021 zetten de vliegers van vliegbasis Volkel in samenwerking met vliegbasis
Leeuwarden hun avondvliegoefeningen voort. Oefenen bij duisternis is noodzakelijk
om vliegers optimaal voor te bereiden op hun taak, zowel in Nederland als in
uitzendgebieden wereldwijd. De vroeg invallende duisternis in de wintermaanden
maakt het mogelijk een dergelijk oefenprogramma uit te voeren.

Daadwerkelijke
inzet van Nederlandse jachtvliegtuigen vindt vaak plaats bij duisternis.
Bij duisternis vliegen jachtvliegers met nachtzichtapparatuur, zogenaamde Night Vision
Goggles. De vlieger ziet door deze helderheidsversterkers alles in groentinten en zijn zicht is
beperkt, vergelijkbaar met het kijken door twee kokers. Het trainen hiermee is pas zinvol
wanneer de duisternis volledig is ingetreden. De uitvoering van een missie vergt, zeker bij
duisternis, specifieke training en ervaring. Dit geldt temeer voor complexe missies met
meerdere vliegtuigen en dreiging vanaf de grond en/of in de lucht. Dankzij intensieve
trainingen worden de vaardigheden van vliegers op peil gehouden die het verschil maken in de
huidige en toekomstige missies.
Het avondvliegprogramma vindt plaats in week 44 (1 t/m 4 november), week 45
(8 t/m 11 november), week 46 (15 t/m 18 november), week 47 (22 t/m 25 november), week
48 (29 november t/m 2 december), week 49 (6 t/m 9 december) en week 50 (13 t/m 16
december). Er wordt in principe gevlogen van maandag tot en met donderdag tot uiterlijk
23.00 uur. Op vrijdag wordt er alleen overdag gevlogen. Vanwege operationele redenen of
door onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaand vliegprogramma worden afgeweken.
Wilt u meer weten over vliegbewegingen, zie http://www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen of
NOS teletekst pagina 766. Klachten kunnen worden ingediend via
http://www.luchtmacht.nl/geluidshinder