Ex Eregasten 

1976 Mevr. Helen de Jong Schaap (artieste; zangeres van The Shepards)
1977 Dhr. Fr. Wilbers (ex PR van Land en Tuinbouw)
1978 Dhr. Ir. G.J.M. Braks (ex minister van landbouw en visserij)
1979 Dhr. Ir. Crijns (directeur Bedrijfsontwikkeling Landbouw Noord-Brabant)
1980 Dhr. Ir. A.J. de Wildt (directeur Arbeidsvoorziening Noord Brabant)
1981 Dhr. Prof. Drs. Fr. Kriellaars (Oud voorzitter NCB, generaal Groen front)
1982 Dhr. J.W. Wellen (Oud directeur-generaal min Landbouw 1961-1973)
1983 Dhr. Ir. G.A. Meijer (Voorzitter productschap vee en vlees)
1984 Dhr. T. Schaap (artiest en zakenman, woonachtig in Zwitserland)
1985 Rector A. Merkx (geestelijk adviseur NCB)
1986 Dhr. Drs. G.J.A. Schampers (oud Burgemeester van Uden)
1987 Dhr. Ir. L.A.M. Mathijssen (commissaris Interpolis verzekeringen)
1988 Dhr. J. van Welie (commissaris Schapenhouderij Nederland)
1989 Dhr. D. Sonneveld (gedeputeerde Provinciale Staten)
1990 Dhr. Drs. J.W.E.M. Mares
1991 Dhr. Drs. D.J. Nijzink
1992 Dhr. Drs. J. Schouten (lid Eerste kamer CDA)
1993 Dhr. Ir. R. Tazelaar
1994 Dhr. H. Boonstoppel (Ere lid OVILIO, mede oprichter OVILIO)
1995 Dhr. Jr. D. Latijnhouwers (voorzitter van de NCB)
1996 Dhr. T. Meijer (Tweede Kamerlid).
1997 Dhr. C. Das (voorzitter vakgroep Varkens van de NCB)
1998 Dhr. H. Lich (oud voorzitter Stichting Dorpsbelangen Exloo)
         Dhr. R. Dijks (oud secretaris Stichting Dorpsbelangen Exloo)
1999 Dhr. F. Houben (Commissaris van de Koningin in Brabant)
2000 Dhr. C. Hehenkamp (oud burgmeester van Uden)
2001 Dhr. Drs. P.R.H.M. v.d. Linden (voorzitter commissie LNV in de 1e Kamer)
2002 Dhr. v. Geel (ex gedeputeerde ruimtelijke ordening en landbouw)
2003 Dhr. P. Rüpp (gedeputeerde van de Provincie)
2004 Dhr. A. Vermeer (minister van Landbouw)
2005 Mevr. E. van Rijn (actrice; schrijfster, geboren in Odiliapeel)
2006 Dhr. v. Lith (lid Tweede Kamer)
2007 Dhr. Thielen (Raad van commissarissen Rabobank)
2008 Dhr. Koopmans (Tweede Kamerlid Landbouw)
2009 Dhr. Huijbers (voorzitter ZLTO afd. Brabant)
2010 Dhr. Oplaat (Oud tweede kamerlid)
2012 Dhr. Leers (minister voor Immigratie, Integratie en Asiel)
2013 Dhr. P. Bos (Burgemeester gemeente Boekel)
2014 Dhr. L. van Nistelrode (Lid Europees parlement)
2019 Dhr. M. v.d. Veerdonk (cabaretier)