Logo OVO 76x67 Telefoonboekje Odiliapeel

We zijn blij u het nieuwe telefoonboekje van Odiliapeel  te mogen overhandigen.

Het laatste exemplaar  dateerde alweer van  2012 en we merkten dat ondanks het digitale tijdperk
het telefoonboekje in zijn huidige compacte vorm nog altijd bijzonder populair is en dat deze nog veel  geraadpleegd word.

 

Een zeer groot aantal inwoners van Odiliapeel heeft  gereageerd op onze oproep om eventuele veranderingen en actuele telefoonnummers voor het nieuwe telefoonboekje aan ons door te geven.

We hebben deze veranderingen verwerkt in deze editie  en getracht deze zo correct mogelijk te verwerken in dit nieuw exemplaar

Door het grote aantal doorgegeven aanpassingen en telefoonnummers,  en het invoeren van enkele extra  controlemomenten is de uitgifte van dit boekje wel enkele maanden vertraagd,maar we wilden een zo actueel mogelijke editie realiseren en we hopen dan ook oprecht dat alle gegevens juist zijn overgenomen.

Het heeft in ieder geval weer gerealiseerd in boekje met de meest  actuele adresgegevens en telefoonnummers van de inwoners van Odiliapeel voor de inwoners van Odiliapeel.

Nieuw is ook dat de inhoud van dit exemplaar nu ook digitaal te raadplegen is op onze  site www.odiliapeel.com

We hopen dan ook dat u weer  net zoveel plezier en gebruiksgemak aan dit boekje zult beleven als aan de vorige edities .

Het bestuur Ondernemersvereniging Odiliapeel