Om de belangen van de inwoners van Odiliapeel richting de gemeente Uden te behartigen is er het Peels Platform

Het doel is het scheppen en handhaven van een prettig leef- en woonklimaat voor alle inwoners van Odiliapeel. Om de belangen van de inwoners zo goed mogelijk te kunnen behartigen

Het Peels Plarform onderhoudt regelmatig contact met de gemeente Uden. De leidraad is het Dorps Ontwikkelings Plan (DOP). Het Plarform heeft ook, indien nodig, overleg met o.a. de commandant Vliegbasis Volkel, Vivaan, politie, Provincie, Meldpunt Overlast en de Dorpsraad Volkel.

Alle onderwerpen, die in het belang zijn van de gemeenschap, worden door het Peels Platform in behandeling genomen. De uitwerking van de onderwerpen wordt voornamelijk verzorgd door de verschillende werkgroepen.  Gedurende de jaarlijkse openbare vergadering houden we u persoonlijk op de hoogte van onze actieviteiten.

Wij kunnen altijd enthousiaste medebewoners gebruiken. Wij zijn op zoek naar mensen die het belangrijk vinden dat Odiliapeel een prettig dorp blijft om te wonen.