LogoPP67 Odiliapeel een fijn dorp!


Dat kan alleen maar samen!


Het Peels Platform heeft in de afgelopen maanden samen met de Gemeente Maashorst een groep dorpsbewoners verzameld om kenmerken en karakteristieken van Odiliapeel te bespreken en een Kernen Curriculum Vitae op te stellen. Het doel is om voor elke woonkern van de Gemeente Maashorst een dergelijke Kernen CV op te stellen zodat niet alleen de aandachtspunten van iedere woonkern duidelijk worden, maar ook om gelijkwaardig in gesprek te gaan met elkaar en met de gemeente.

Het Peels Platform wil de uitkomsten hiervan gebruiken om de visie en koers van Odiliapeel voor de komende jaren vast te stellen. Tijdens een tweetal bijeenkomsten zijn vijf focuspunten geformuleerd die we graag aan het dorp willen voorleggen. Dit is de aanleiding tot het organiseren van een brede dorpsbijeenkomst waar iedereen zijn of haar zegje kan doen.


1. Focussen op het behouden van de sterke sociale cohesie en ervoor zorgen dat inwoners zich blijven inzetten voor de gemeenschap.
2. Focussen op het creëren van mogelijkheden voor mensen (jong en oud) om betaalbaar te kunnen (blijven) wonen in Odiliapeel.
3. Focussen op het verbeteren van een aantal verkeersonveilige situaties.
4. Focus op beter openbaar vervoer
5. Focus op het creëren van mogelijkheden voor woon-zorgcombinaties in Odiliapeel voor inwoners van Odiliapeel die (24-uurs) zorg nodig hebben.
6. Focussen op de balans tussen de leefbaarheid van het dorp i.r.t. de extra geluidsoverlast van vliegbasis Volkel.


Op Maandag 17 april gaan we met zoveel mogelijk mensen in verschillende groepjes aan thematafels deze focuspunten bespreken om te komen tot een gezamenlijk koers voor Odiliapeel.
Want zonder ieders input komen we niet tot oplossingen en positief bijdragende initiatieven om het leven in Odiliapeel nog fijner te maken. +
Kom jij ook? Inloop vanaf 19.00 uur Start bijeenkomst 19.30 uur Locatie: Terra Victa.