Logo Maashorst3 

Vrijwilligerspenning Gemeente Maashorst

Beste inwoners van Odiliapeel,

De nieuwe gemeente Maashorst heeft vrijwilligerswerk hoog in het vaandel staan en net zoals de gemeente Uden in het verleden wil zij dat vrijwilligerswerk graag belonen met een penning. Daarvoor is een gemeentelijke commissie in het leven geroepen die een voordracht doet aan het college van B&W. Het is voor die commissie uiteraard ondoenlijk om zelf die inventarisatie en daaropvolgend de juiste keuzes te maken. Daarvoor heeft zij de inwoners hard nodig!

Kent u iemand waarvoor het hoog tijd is dat die persoon eens in het zonnetje wordt gezet en de waardering krijgt voor al het onbaatzuchtige werk dat hij/zij verzet in het verenigingsleven, als mantelzorger of wat voor andere manier dan ook? Draag hem of haar dan voor voor de vrijwillgerspenning van de gemeente Maashorst! Dat kan via de aanmeldknop in bijgevoegde link. Doe het snel, want de aanmeldingsperiode stopt op 30 april!

 

 

Logo Maashorst3gemeentemaashorst.nl

 Vrijwilligerpenning Gemeente Maashorst

 

Met vriendelijke groet,

De commissie Vrijwilligerspenning
Gemeente Maashorst