logo provincie 

Werkzaamheden voor de N264 in Uden kunnen doorgaan


In de nieuwsbrief van 3 weken geleden las u dat we de (voorbereidende) werkzaamheden voor het project N264 Uden moesten stilleggen door de ontwikkelingen rond stikstof.
Samen met aannemer BAM en de ingenieursbureaus Witteveen+Bos & TAUW heeft de provincie gekeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat bij de werkzaamheden geen extra stikstof neerdaalt in de kwetsbare en beschermde Natura 2000-gebieden in de buurt.

Waarom kunnen de werkzaamheden nu wel doorgaan?


Bij dit project hoeven we gelukkig - op een paar weekeinden na - geen omleidingsroutes in te stellen. Het verkeer kan tijdens de werkzaamheden grotendeels “gewoon” over de N264 blijven rijden. Dit scheelt omrijden, waardoor geen extra uitstoot plaatsvindt buiten de projectgrenzen.

Met een aantal extra maatregelen lukt het bovendien om de uitstoot van stikstof op Natura 2000-gebieden terug te brengen naar 0,00 mol per hectare per jaar. Dit betekent dat op basis van de huidige berekening geen vergunning Wet natuurbescherming (Wnb-vergunning) aangevraagd hoeft te worden en we door kunnen met de werkzaamheden.

De maatregelen die we nemen om dit te halen zijn onder andere het gebruiken van nieuw, schoner (elektrisch) en efficiënter materieel.

Hoe hangt dit samen met de natuurdoelanalyses?
Afgelopen week was in het nieuws dat uit de zogenaamde Natuurdoelanalyses blijkt dat de natuur in de Brabantse Natura 2000-gebieden verslechtert. Hierdoor zullen geen nieuwe Wnb-vergunningen meer afgegeven worden voor projecten waarbij extra stikstof neerkomt in deze gebieden. Projecten waarbij dit niet het geval is, kunnen wel gewoon uitgevoerd worden. Met de hierboven genoemde maatregelen blijkt dat er geen negatieve stikstofeffecten zijn en de werkzaamheden dus door kunnen en mogen gaan.

 

Nieuwe planning en hervatting bomenkap
Op dit moment bekijken BAM en de provincie wat de tijdelijke vertraging voor invloed heeft op de planning van het totale werk. Zodra dit bekend is, hoort u hier meer over .

Wat we al wel opnieuw in hebben kunnen plannen is het kappen en verplanten van bomen langs de N264. BAM Infra zal hier van maandag 27 t/m vrijdagmorgen 31 maart mee bezig gaan. Deze werkzaamheden zullen plaatsvinden in de avond/nacht tussen 20:00 en 06:00. Het gaat om bomen langs het traject A50 tot en met de rotonde Velmolenweg.

Heeft u vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Maartje van Moll via N264Uden@brabant.nl