LogoPP67 Participatie gezocht

Beste bewoners van Odiliapeel,

Na een paar corona jaren probeert alles en iedereen weer terug te gaan naar de pre-corona tijd. Echter is er (te)veel gebeurd.  De samenleving is in beroering. Het belang van goede communicatie wordt daarbij steeds belangrijker. De Gemeente Maashorst ziet dit ook en wil graag de inwoners actief informeren en meer laten participeren in allerlei ontwikkelingen binnen de diverse woonkernen. Odiliapeel is een van deze woonkernen. De rol van het Peels Platform gaat in deze communicatie en participatie steeds belangrijker worden.

In het belang van Odiliapeel is het in de ogen van het Peels Platform Bestuur dan ook noodzakelijk geworden om met het Peels Platform een nieuwe koers in te slaan. Een koers die staat voor een duidelijk, transparant, constructief en bij-de-tijds bestuur van Odiliapeel. Het Peels Platform voor èn door inwoners van Odiliapeel is het uitgangspunt.  De plannen hiervoor zijn in de maak en we willen jullie hierover binnenkort informeren. Op de komende openbare Jaarvergadering lichten we al een klein tipje van de sluier op. Echter zijn we nog niet zover om met deze nieuwe strategie en uitingen al volledig naar buiten te kunnen treden. In lijn met de nieuwe koers, willen we toch een paar projecten onder de aandacht brengen die niet kunnen wachten tot deze definitieve lancering. Jullie krijgen deze mail omdat jullie in het verleden aangegeven hebben jullie steentje bij te willen dragen.

  • Ontwikkeling recreatieve- en toeristische visie van de gemeente Maashorst

Op 5 oktober van 19.00 tot 21.00 uur vindt er vanuit de Gemeente Maashorst een bijeenkomst plaats waar nagedacht wordt over de recreatieve- en toeristische visie van de gemeente Maashorst

“Maashorst is de meest aantrekkelijkste, toeristische gemeente van Brabant”, is de ambitie van de gemeente Maashorst. Ons beeld van toerisme verandert onder bezoekers, bewoners, bedrijven en bestuurders. Dit vraagt een andere kijk en aanpak op het gebied van wonen, werken en recreëren. Gasten voelen zich welkom, inwoners hebben voldoende mogelijkheden om zich te ontspannen en ondernemers kunnen floreren. Wie vindt het interessant en kan inbreng geven bij deze bijeenkomst, zodat een visie recreatie en toerisme voor de gemeente opgesteld kan worden?

  • Ontwikkeling Kern CV van Odiliapeel

De gemeente Maashorst bestaat sinds 1 januari 2022 uit zes dorpen: Uden, Volkel, Odiliapeel, Reek, Schaijk en Zeeland. Dit najaar gaat in elk dorp een groep inwoners aan de slag met een ‘kernen CV’.  Daarin staat wat het dorp typeert, wat de sterke en minder sterke punten zijn en wat inwoners belangrijk vinden voor de toekomst. Deze Kern CV van Odiliapeel bepaald straks hoe we als dorp denken over de toekomst van Odiliapeel en daarmee de thema’s van waaruit we structureel in gesprek gaan met de Gemeente Maashorst. Het kernteam gaat bestaan uit 6-15 inwoners die in twee bijeenkomsten, geleid door een professionele begeleider, samen nadenken over de  toekomst van het dorp. Je hoeft je niet voor te bereiden en je hebt geen specifieke kennis nodig. Wat verwachten we van jou? Naast een kritische en constructieve blik ook een groot hart voor Odiliapeel. De inspanning omvat twee bijeenkomsten van 2,5 uur in november t/m februari met na iedere bijeenkomst een terugkoppelmoment met het Peels Platform. We zoeken deelnemers voor dit kernteam. Graag willen we een kernteam dat een goede afspiegeling geeft van Odiliapeel. Oud, Jong, werkend/niet-werkend, etc.

Ben je geïnteresseerd om in een van deze initiatieven te willen bijdragen? Meld je dan via het bestuur (bestuurpp@odiliapeel.com ) of op de openbare jaarvergadering van het Peels Platform op maandag 26 september aanvang 19.30 uur in Terra Victa.

In ieder geval zien we je graag op de openbare jaarvergadering! Tot dan!

Met vriendelijke groet,

Namens het voltallig bestuur,

Jos Tonnaer, Voorzitter Peels Platform

Bart Coppes, bestuurslid