Logo Maashorst3 Toekomstige inzameling van afval in Maashorst

Toekomstige inzameling van afval in Maashorst
De gemeente gaat een nieuw afvalplan opstellen. Voormalig Landerd en Uden hebben nu elk nog hun eigen methode van afval inzamelen.
Vóór 1 januari 2024 moeten we voor alle kernen van Maashorst één systeem van afval inzamelen kiezen.
Dit is een mooie kans om te onderzoeken hoe we dan meteen de afvalscheiding nog beter kunnen aanpakken, omdat we met zijn allen slimmer en zuiniger met onze grondstoffen moeten omgaan.
Maashorst wil een duurzame gemeente zijn. Als we onze grondstoffen meer hergebruiken, kunnen we er langer mee doen. Zo besparen we nieuwe grondstoffen, water en energie én hebben we veel minder afval.

Woont u in een laagbouw woning? Vul de enquête in!
In Maashorst zijn we al bewust bezig met afvalscheiding, maar het kan beter.
Daarom onderzoeken we hoe we er samen met u voor kunnen zorgen dat herbruikbare materialen nog meer gescheiden, en vooral ook zuiver (zonder ander materiaal) ingezameld kunnen worden.

Vul de online enquête in over afvalscheiding en afvalinzameling. Uw mening is belangrijk bij het kiezen van een inzamelsysteem.
De enquête staat op het digitale platform www.maashorstaanhetwoord.nl, bij het project ‘Afvalinzameling in onze gemeente’.
Met uw emailadres kunt u zich registreren en de enquête invullen.

Deze enquête is specifiek bedoeld voor bewoners van laagbouw woningen. Bij veel appartementen en flats is maar net de afvalinzamelmethode (eind 2021) aangepast.
Wat hiervan de resultaten en ervaringen zijn, gaan we later bekijken.

Het invullen van de enquête kan tot uiterlijk 12 augustus 2022.
Deelname is anoniem en uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Is het voor u niet mogelijk om de enquête online in te vullen?
Neem dan contact met de gemeente op via 0413 – 28 19 11 of mail uw adres naar afvalscheiden@gemeentemaashorst.nl.
U ontvangt dan thuis een papieren versie van de enquête.