LogoPP67

Op Maandag 11 oktober om 20.00 u is er de jaarvergadering van het Peels Platform
(dorpsraad Odiliapeel) in Terra Victa.

In aanvulling op de agenda zullen vanuit de werkcommissies de volgende onderwerpen worden besproken.

• Nieuwe facebook pagina.
• Gebruik website Odiliapeel.com .
• Geluidsmeetnet.
• Peels Platform vacatures en opbouw met werkgroepen.
• Terraveenplein.
• Schoolplein.
• Skatebaan.
• Deelauto project initiatief van Area.
• Nieuwe bewoners.
• Bin whatsapp.
• Verlengde noordlaan, n264 en n605 .
• Woningbouwplan oudedijk.
• Woonvisie gemeente Maashorst / 2030.
• Historisch pad.

Je bent van harte welkom op maandag 11 okt as .

Bestuur en Kartrekkers Peels Platform.