LogoPP67 
Openbare Jaarvergadering Peels Platform 2021

Hierbij nodigen wij U uit voor onze openbare jaarvergadering op maandag 11 oktober 2021 Aanvang 20.00 uur.


Door de corona perikelen werden wij genoodzaakt om de vergadering uit te stellen en we hopen dat het nu wel mogelijk zal zijn om deze op 11 oktober te houden.

Ondanks alles is er de afgelopen periode toch veel gerealiseerd, denk hierbij bv onder andere aan de reconstructie van het plein, de aanleg van het speeltuintje bij de bosrand, en de voltooiing van het plan Spechtenlaan. Tijdens de jaarvergadering zal het Peels Platform haar jaarverslag over 2020 presenteren. Ook wordt het financiƫle jaarverslag van het Peels Platform aangeboden.


De Jaarvergadering vindt plaats in: Terra Victa, Oudedijk 55, 5409 AB Odiliapeel. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur.

Ter inzage liggen de notulen van de jaarvergadering van 3 februari 2020.
Deze staan ook www.odiliapeel.com, tabblad Peels Platform rubriek verslagen en in het Periodiekske van september/oktober 2021.

https://www.odiliapeel.com/index.php/verslagen-dorpsraad


Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda.
3. Notulen openbare jaarvergadering 3 februari 2020.
4. Jaarverslag 2020 Peels Platform.
5. Financieel verslag 2020 Kascontrole en begroting 2021
6. Verslag Projectgroepen
7. Rondvraag
8. Sluiting