LogoPP67 Openbare jaarvergadering.

 

Beste inwoners,

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse openbare vergadering van het Peels Platform
op maandag 3 februari, aanvang 19.30 uur in Terra Victa.

  

AGENDA

  1. 1. Opening
   2. Notulen openbare vergadering d.d. 18-2-2019
   3. FinanciĆ«le verslaglegging 
   4. Kascommissie
   5. Verslag projectgroepen
   a. Kunst, Cultuur & Onderwijs
   b. Sociaal-maatschappelijke Zorg
   c. Werken en Ondernemen
   d. Wonen, Groen & Infra
   6. DorpsOntwikkelingsPlan (DOP)
   7. Rondvraag
   8. Sluiting