Logo Koningklijke Luchtmacht Geluidsmeetnet

Onlangs is het geluidsmeetnet  van de vliegbasis Volkel in werking getreden.

deze is te volgen op https://vkl.flighttracking.casper.aero/

Op deze pagina is ook een klachtenformulier waar u eventueel een klacht tegen geluidsoverlast kunt indienen.