odiliapeel 67x67 Stand van zaken Reconstructie Terraveenplein en Oudedijk (binnen de bebouwde kom)

4-12-2018

Op maandag 3 december jl. heeft er een bijeenkomst plaats gevonden met de klankbordgroep. Tijdens deze avond is het definitief ontwerp besproken. Dit ontwerp werd positief ontvangen. Na het bespreken van het plan, waarin nog enkele details aangescherpt werden, werd er vooruit gekeken naar het openbaar maken van het plan.


Op dit moment zie de tijdlijn er als volgt uit.
- Het ontwerp wordt nog aangepast naar aanleiding van de laatste feedback punten en wordt verspreid onder de klankbordgroep leden.
- Door de klankbordgroep wordt er een brief opgesteld gericht aan het college van B&W waarin de klankbordgroep aan toont achter het ontwerp te staan. Hierin zullen onder andere belangrijke aspecten van het ontwerp besproken worden en de weg naar het definitief ontwerp.
- Ivo Bouwens (projectleider) zal voor de kerst om tafel gaan met het college van B&W om het plan voor te leggen met onderbouwing van de klankbordgroep.
- Begin Januari zal er een bijeenkomst georganiseerd worden voor de klankbordgroep. Hierin zal besproken worden hoe de bijeenkomst eruit komt te zien waarin het ontwerp gepresenteerd wordt. Daarbij ook wat de rol van de klankbordgroep tijdens die bijeenkomst gaat zijn.
- Eind Januari openbare bijeenkomst waarin het plan aan het dorp gepresenteerd wordt. Met inbreng van de klankbordgroep.
- Wanneer het plan na die bijeenkomst gedragen wordt door de aanwezigen zal het plan nog verder uitgewerkt worden tot detail niveau. Hier blijft de klankbordgroep betrokken.
- Uiteindelijk wordt er gestreefd naar een start van de uitvoering in oktober 2019. Zodat de meest evenementen voor 2019 achter de rug zijn. Ook tijdens de uitvoering zullen er momenten zijn dat de klankbordgroep betrokken wordt.
In het ontwerp speelt zich een aparte vraagstuk af rondom de kiosk. Dit vraagstuk is door de klankbordgroep op gepakt als een kans om iets extra’s te kunnen doen binnen het ontwerp. Het vraagstuk wordt nu door de klankbordgroep samen met de verenigingskoepel opgepakt. Om te kijken naar wat de functie van de huidige kiosk is en hoe we hier in de toekomst mee om kunnen gaan, dan wel kunnen verbeteren/ vernieuwen.