Logo gemeente Bomenbeleidsplan ter vaststelling naar raad

Geplaatst op woensdag 24 januari 2018

In juni 2017 presenteerde de gemeente een nieuw (concept-)Bomenbeleidsplan. Dit plan gaat samen met een zogenaamde 'Groene Kaart': een overzicht van alle bomen die beeldbepalend zijn voor Uden, ook die op particulier terrein staan. De reacties op dit conceptplan en de Groene Kaart zijn inmiddels verwerkt. Betrokkenen zijn hierover voor zover mogelijk geïnformeerd. Dinsdag 2 januari 2018 heeft het college van Burgemeester en wethouders ingestemd met de aangescherpte stukken.

Die worden nu voorgelegd aan de gemeenteraad, ter vaststelling. Dat gaat volgens het BOB-model (Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming)* in drie stappen:

  1. Beeldvorming : donderdag 8 februari raadscommissie 'Ruimte, Economie & Financiën'
  2. Oordeelsvorming : donderdag 8 maart raadscommissie 'Ruimte, Economie & Financiën'
  3. Besluitvorming : donderdag 15 maart gemeenteraad

Al deze vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom. Met name op 8 februari is er gelegenheid om vragen te stellen of uw mening te geven (max. 5 min. per spreker). Meld u dan wel minimaal 24 uur van tevoren even aan via griffie@uden.nl.

Wanneer wordt het Bomenbeleid van kracht?

Zodra de gemeenteraad het Bomenbeleidsplan en de Groene Kaart vaststelt, worden ze met onmiddellijke ingang van kracht. De bijbehorende Subsidieregeling gemeentelijk monument is met ingang van 15 januari 2018 van kracht. Als u eigenaar bent van een monumentale boom kunt u een beroep doen op deze regeling als tegemoetkoming in de onderhoudskosten.

Meer informatie

U kunt alle documenten en de voortgang vinden op de pagina Bomenbeleidsplan. Heeft u nog vragen? Laat het ons weten via secretariaat-ruimte@uden.nl o.v.v. Bomenbeleidsplan.

* Beeldvorming doet de raad door stukken te lezen en vragen te stellen aan elkaar, inwoners, het college en ambtenaren. Goed luisteren en doorvragen is daarbij belangrijk. De raadsleden nemen in deze fase nog geen standpunten in en gaan ook niet met elkaar in discussie. Bij de oordeelsvorming nemen de raadsleden een voorlopig standpunt in. Zij wisselen argumenten uit en proberen elkaar te overtuigen. In de daarop volgende raadsvergadering gaan de raadsleden verder met het debat, leggen hun standpunten uit en nemen samen een besluit.