LogoPP67 Meepraten over Fietsen in Odiliapeel

Het Fiets Forum Gemeente Maashorst organiseert een bijeenkomst om mee te praten over fietsen in en om Odiliapeel.

Deze bijeenkomst is op:


Dinsdag 13 december 2022 om 20:00 uur in Terra Victa

Wil je graag meedenken over de knelpunten voor fietsers, veiligheid, slechte fietspaden, goede doorfietsroutes in de omgeving van Odiliapeel, of ken je iemand die dat goed kan? We zien je graag verschijnen, iedereen is welkom!

Logo Maashorst3 Meepraten over de omgevingsvisie

 

De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente. Op dinsdag 22 november houden we daarom een bijeenkomst in ’t Wapen van Reek en op donderdag 24 november in ’t Podiumhuys in Uden, beide van 18.30 tot 21.30 uur. Tijdens rondetafelgesprekken bespreken we welke keuzes we hebben gemaakt na de eerste ophaalronde en wat die voor inwoners en de gemeente betekenen.

LogoPP67 Participatie gezocht

Beste bewoners van Odiliapeel,

Na een paar corona jaren probeert alles en iedereen weer terug te gaan naar de pre-corona tijd. Echter is er (te)veel gebeurd.  De samenleving is in beroering. Het belang van goede communicatie wordt daarbij steeds belangrijker. De Gemeente Maashorst ziet dit ook en wil graag de inwoners actief informeren en meer laten participeren in allerlei ontwikkelingen binnen de diverse woonkernen. Odiliapeel is een van deze woonkernen. De rol van het Peels Platform gaat in deze communicatie en participatie steeds belangrijker worden.

logo provincie 

Nieuwsbrief N264.36 Odiliapeel - Haps

 Er is weer nieuws over de aanpassing van de N264

Uit de nieuwsbrief valt op te maken dat de aanleg van de parralelstuctuur langs de nieuwedijk medio 2025-2026 wordt uitgevoerd
Een overzichtskaart van de uit te voeren werkzaamheden is tevens toegevoegd.

Via onderstaande link kunt u de nieuwsbrief van de provincie lezen.

Lees de nieuwsbrief

Uitgebreide informatie over de aanpassing van de N264 vind u op:

https://www.brabant.nl/onderwerpen/verkeer-en-vervoer/wegenprojecten-in-brabant/n264-uden-sint-hubert-haps/n264-odiliapeel-haps

 

Logo gemeenteDOORTREKKEN NOORDLAAN

(Stand van zaken oktober 2016)
VERKEERSKUNDIG ONTWERP N264

Voor het maken van het ontwerp van de aansluiting van de doorgetrokken Noordlaan op de N264, Nieuwedijk, is de laatste maanden veel overleg met de provincie geweest. Een van de belangrijkste onderdelen waarover gesproken is, is het vormgeven van de nieuwe parallelstructuur langs de N264 tussen de Rogstraat en de Rode Eiklaan. Door het afsluiten van de Rogstraat en de Rode Eiklaan is het realiseren van een volwaardige parallelweg tussen deze twee straten en de nieuwe aansluiting Noordlaan – N264 noodzakelijk.

In het laatste ontwerp, waar voorlopige overeenstemming over is bereikt, heeft de parallelweg een breedte gekregen van 6 meter. De indeling bestaat uit twee fietsstroken en een rijbaan er tussen. De berm tussen de hoofdrijbaan van de N264 wordt versmald en voorzien van een vangrail. Hiermee wordt voorkomen dat auto’s van de hoofdrijbaan de parallelweg op kunnen rijden.

Om de veiligheid op de hoofdrijbaan N264 te waarborgen, komt er tussen de Rogstraat en de Noordlaan een pechhaven. Deze is noodzakelijk omdat de berm met vangrail te smal is om veilig te kunnen parkeren bij pechgevallen.

In het gebied leven veel dassen. Daarom zijn in het ontwerp van de Noordlaan en de parallelwegen diverse voorzieningen opgenomen om de dieren in stand te houden. Denk hierbij aan het aanbrengen van hekwerken en dassentunnels onder de wegen door.

Logo gemeenteNieuws over Odiliapeel

Indien u op de hoogte wil blijven wat er op de web-site van de gemeente Uden over Odiliapeel vermeld staat, klik dan hier.

Logo Dorpsraad 68x67Logo gemeenteIs er iets kapot in de buurt?

Is er iets kapot bij u in de buurt? Een lantaarnpaal of een stoeptegel bijvoorbeeld? Meld het meteen aan de gemeente Uden via deze link. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte.

De gemeente reageert erg snel op deze meldingen en we houden op die manier ons dorp leefbaar.