Beste bezoeker,

U bent niet ingelogd, dit houdt in dat u niet kunt reageren of posten op ons forum, en dat u geen afgeschermde content kunt bekijken.

 Peels Dorpsplatform

Toen in het voorjaar van 2017 de leden van de Dorpsraad Odiliapeel vanwege het gebrek aan nieuwe (aspirant)leden besloten om hun functie neer te leggen, nam de Verenigingskoepel Odiliapeel (het voorzittersoverleg van grote verenigingen) de handschoen op om een poging te wagen om een nieuw gespreksorgaan namens Odiliapeel op te richten.

Op de uitnodiging om een avond te brainstormen over dit onderwerp reageerden zo’n 45 inwoners. In het najaar van 2017 werden de conclusies van de brainstormsessie besproken  en werden er vervolgstappen gezet.

De algehele teneur van dit overleg was dat Odiliapeel wel degelijk een platform dient te hebben, dat breed gedragen wordt. De structuur van het platform dient dit te waarborgen.

Logo gemeenteDOORTREKKEN NOORDLAAN

(Stand van zaken oktober 2016)
VERKEERSKUNDIG ONTWERP N264

Voor het maken van het ontwerp van de aansluiting van de doorgetrokken Noordlaan op de N264, Nieuwedijk, is de laatste maanden veel overleg met de provincie geweest. Een van de belangrijkste onderdelen waarover gesproken is, is het vormgeven van de nieuwe parallelstructuur langs de N264 tussen de Rogstraat en de Rode Eiklaan. Door het afsluiten van de Rogstraat en de Rode Eiklaan is het realiseren van een volwaardige parallelweg tussen deze twee straten en de nieuwe aansluiting Noordlaan – N264 noodzakelijk.

In het laatste ontwerp, waar voorlopige overeenstemming over is bereikt, heeft de parallelweg een breedte gekregen van 6 meter. De indeling bestaat uit twee fietsstroken en een rijbaan er tussen. De berm tussen de hoofdrijbaan van de N264 wordt versmald en voorzien van een vangrail. Hiermee wordt voorkomen dat auto’s van de hoofdrijbaan de parallelweg op kunnen rijden.

Om de veiligheid op de hoofdrijbaan N264 te waarborgen, komt er tussen de Rogstraat en de Noordlaan een pechhaven. Deze is noodzakelijk omdat de berm met vangrail te smal is om veilig te kunnen parkeren bij pechgevallen.

In het gebied leven veel dassen. Daarom zijn in het ontwerp van de Noordlaan en de parallelwegen diverse voorzieningen opgenomen om de dieren in stand te houden. Denk hierbij aan het aanbrengen van hekwerken en dassentunnels onder de wegen door.

Logo gemeenteNieuws over Odiliapeel

Indien u op de hoogte wil blijven wat er op de web-site van de gemeente Uden over Odiliapeel vermeld staat, klik dan hier.

Logo Dorpsraad 68x67Logo gemeenteIs er iets kapot in de buurt?

Is er iets kapot bij u in de buurt? Een lantaarnpaal of een stoeptegel bijvoorbeeld? Meld het meteen aan de gemeente Uden via deze link. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte.

De gemeente reageert erg snel op deze meldingen en we houden op die manier ons dorp leefbaar.

Logo Dorpsraad 68x67Buurt Informatie Netwerk (BIN).BIN

Afgelopen maanden is veel energie gestoken in de start van een BIN in Odiliapeel. Een BIN is bedoeld om de woonomgeving veiliger te maken. Recentelijk zijn er langs de invalswegen van ons dorp, ook de borden geplaatst die aangeven dat we een BIN hebben. Om u op te geven als deelnemer van het BIN, gaat u naar de aanmeld pagina.