odiliapeel 67x67"Dorpsraad maakt plaats voor het Peels Platform"

 geplaatst 27-02-2018

Gisteren is tijdens de eertste openbare vergadering van het "Peels Platform" afscheid genomen van de leden van de "Dorpsraad"

afscheid dorpsraad

Wij willen jullie langs deze weg nogmaals bedanken voor de inzet die jullie de afgelopen jaren hebben getoond om de belangen van ons dorp Odiliapeel te behartigen bij de diverse instanties, een bloemetje en een "peelneutje was dan ook zeker op zijn plaats.

Nogmaals bedankt.

Bestuur Peels Platform

odiliapeel 67x67Help Odiliapeel veiliger te maken.

De gemeente Uden herziet dit jaar het Integrale VeiligheidsPlan (IVP). Om tot een nieuw plan te komen is men bezig informatie te verzamelen.

Logo gemeente Bomenbeleidsplan ter vaststelling naar raad

Geplaatst op woensdag 24 januari 2018

In juni 2017 presenteerde de gemeente een nieuw (concept-)Bomenbeleidsplan. Dit plan gaat samen met een zogenaamde 'Groene Kaart': een overzicht van alle bomen die beeldbepalend zijn voor Uden, ook die op particulier terrein staan. De reacties op dit conceptplan en de Groene Kaart zijn inmiddels verwerkt. Betrokkenen zijn hierover voor zover mogelijk geïnformeerd. Dinsdag 2 januari 2018 heeft het college van Burgemeester en wethouders ingestemd met de aangescherpte stukken.

Logo gemeente Gemeente draagt beheer MFA Terra Victa over

Geplaatst op dinsdag 23 januari 2018

Gemeente Uden gaat het beheer van MFA Terra Victa overdragen aan de onlangs opgerichte Stichting MFA Odiliapeel. De stichting wordt gevormd door inwoners van Odiliapeel. Hiermee geeft de gemeente ruimte aan inwoners om het ontmoetingsplein zelf te runnen. Naast de overdracht van het gebruikersbeheer zal er een verbouwing plaatsvinden. MFA Terra Victa bestaat uit de gebouwen Terra Victa en het Peelhonk. Het beheer wordt voor een periode van 3 jaar overgedragen. Hierna volgt een evaluatie en wordt gekeken of er bijsturing nodig is.

Logo gemeente Turborotonde bij Odiliapeel officieel geopend

Geplaatst op dinsdag 16 januari 2018

De rotonde op de provinciale weg N264 bij Odiliapeel is maandag 8 januari officieel geopend. Gedeputeerde Christophe van der Maat van de provincie Noord-Brabant en wethouder Matthie van Merwerode voerden de openingshandeling uit. Met hamer en beitel ‘bevrijdden' zij op deze koude winterdag het naambordje van de rotonde uit een ijsblok.

Logo gemeenteDOORTREKKEN NOORDLAAN

(Stand van zaken oktober 2016)
VERKEERSKUNDIG ONTWERP N264

Voor het maken van het ontwerp van de aansluiting van de doorgetrokken Noordlaan op de N264, Nieuwedijk, is de laatste maanden veel overleg met de provincie geweest. Een van de belangrijkste onderdelen waarover gesproken is, is het vormgeven van de nieuwe parallelstructuur langs de N264 tussen de Rogstraat en de Rode Eiklaan. Door het afsluiten van de Rogstraat en de Rode Eiklaan is het realiseren van een volwaardige parallelweg tussen deze twee straten en de nieuwe aansluiting Noordlaan – N264 noodzakelijk.

In het laatste ontwerp, waar voorlopige overeenstemming over is bereikt, heeft de parallelweg een breedte gekregen van 6 meter. De indeling bestaat uit twee fietsstroken en een rijbaan er tussen. De berm tussen de hoofdrijbaan van de N264 wordt versmald en voorzien van een vangrail. Hiermee wordt voorkomen dat auto’s van de hoofdrijbaan de parallelweg op kunnen rijden.

Om de veiligheid op de hoofdrijbaan N264 te waarborgen, komt er tussen de Rogstraat en de Noordlaan een pechhaven. Deze is noodzakelijk omdat de berm met vangrail te smal is om veilig te kunnen parkeren bij pechgevallen.

In het gebied leven veel dassen. Daarom zijn in het ontwerp van de Noordlaan en de parallelwegen diverse voorzieningen opgenomen om de dieren in stand te houden. Denk hierbij aan het aanbrengen van hekwerken en dassentunnels onder de wegen door.

Logo gemeenteNieuws over Odiliapeel

Indien u op de hoogte wil blijven wat er op de web-site van de gemeente Uden over Odiliapeel vermeld staat, klik dan hier.

Logo Dorpsraad 68x67Logo gemeenteIs er iets kapot in de buurt?

Is er iets kapot bij u in de buurt? Een lantaarnpaal of een stoeptegel bijvoorbeeld? Meld het meteen aan de gemeente Uden via deze link. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte.

De gemeente reageert erg snel op deze meldingen en we houden op die manier ons dorp leefbaar.

Logo Dorpsraad 68x67Buurt Informatie Netwerk (BIN).BIN

Afgelopen maanden is veel energie gestoken in de start van een BIN in Odiliapeel. Een BIN is bedoeld om de woonomgeving veiliger te maken. Recentelijk zijn er langs de invalswegen van ons dorp, ook de borden geplaatst die aangeven dat we een BIN hebben. Om u op te geven als deelnemer van het BIN, gaat u naar de aanmeld pagina.