Logo Maashorst3 Toekomstige inzameling van afval in Maashorst

Toekomstige inzameling van afval in Maashorst
De gemeente gaat een nieuw afvalplan opstellen. Voormalig Landerd en Uden hebben nu elk nog hun eigen methode van afval inzamelen.
Vóór 1 januari 2024 moeten we voor alle kernen van Maashorst één systeem van afval inzamelen kiezen.
Dit is een mooie kans om te onderzoeken hoe we dan meteen de afvalscheiding nog beter kunnen aanpakken, omdat we met zijn allen slimmer en zuiniger met onze grondstoffen moeten omgaan.
Maashorst wil een duurzame gemeente zijn. Als we onze grondstoffen meer hergebruiken, kunnen we er langer mee doen. Zo besparen we nieuwe grondstoffen, water en energie én hebben we veel minder afval.

logo provincie 

Nieuwsbrief N264.36 Odiliapeel - Haps

 Er is weer nieuws over de aanpassing van de N264

Uit de nieuwsbrief valt op te maken dat de aanleg van de parralelstuctuur langs de nieuwedijk medio 2025-2026 wordt uitgevoerd
Een overzichtskaart van de uit te voeren werkzaamheden is tevens toegevoegd.

Via onderstaande link kunt u de nieuwsbrief van de provincie lezen.

Lees de nieuwsbrief

Uitgebreide informatie over de aanpassing van de N264 vind u op:

https://www.brabant.nl/onderwerpen/verkeer-en-vervoer/wegenprojecten-in-brabant/n264-uden-sint-hubert-haps/n264-odiliapeel-haps

 

Logo gemeenteDOORTREKKEN NOORDLAAN

(Stand van zaken oktober 2016)
VERKEERSKUNDIG ONTWERP N264

Voor het maken van het ontwerp van de aansluiting van de doorgetrokken Noordlaan op de N264, Nieuwedijk, is de laatste maanden veel overleg met de provincie geweest. Een van de belangrijkste onderdelen waarover gesproken is, is het vormgeven van de nieuwe parallelstructuur langs de N264 tussen de Rogstraat en de Rode Eiklaan. Door het afsluiten van de Rogstraat en de Rode Eiklaan is het realiseren van een volwaardige parallelweg tussen deze twee straten en de nieuwe aansluiting Noordlaan – N264 noodzakelijk.

In het laatste ontwerp, waar voorlopige overeenstemming over is bereikt, heeft de parallelweg een breedte gekregen van 6 meter. De indeling bestaat uit twee fietsstroken en een rijbaan er tussen. De berm tussen de hoofdrijbaan van de N264 wordt versmald en voorzien van een vangrail. Hiermee wordt voorkomen dat auto’s van de hoofdrijbaan de parallelweg op kunnen rijden.

Om de veiligheid op de hoofdrijbaan N264 te waarborgen, komt er tussen de Rogstraat en de Noordlaan een pechhaven. Deze is noodzakelijk omdat de berm met vangrail te smal is om veilig te kunnen parkeren bij pechgevallen.

In het gebied leven veel dassen. Daarom zijn in het ontwerp van de Noordlaan en de parallelwegen diverse voorzieningen opgenomen om de dieren in stand te houden. Denk hierbij aan het aanbrengen van hekwerken en dassentunnels onder de wegen door.

Logo gemeenteNieuws over Odiliapeel

Indien u op de hoogte wil blijven wat er op de web-site van de gemeente Uden over Odiliapeel vermeld staat, klik dan hier.

Logo Dorpsraad 68x67Logo gemeenteIs er iets kapot in de buurt?

Is er iets kapot bij u in de buurt? Een lantaarnpaal of een stoeptegel bijvoorbeeld? Meld het meteen aan de gemeente Uden via deze link. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte.

De gemeente reageert erg snel op deze meldingen en we houden op die manier ons dorp leefbaar.