Collectieve Collecte Odiliapeel 2022: een prachtig resultaat!

Alle invulformulieren met uw donaties zijn verwerkt. Hieronder het overzicht:

Jantje Beton

€ 678,55        

Reuma Nederland

€ 791,20        

Longfonds

€ 859,35        

Nierstichting

€ 901,80       

Nederlandse Brandwonden Stichting

€ 616,80        

KWF Kankerbestrijding

€ 1.642,85    

Epilepsiefonds

€ 633,85         

Nederlandse St. voor het Gehandicapte Kind

€ 654,55        

Rode Kruis

€ 706,29        

Hartstichting

€ 1.179,60        

Handicap NL

€ 575,44        

Nationaal MS Fonds

€ 972,04        

Hersenstichting Nederland

€ 957,29        

De totale opbrengst is € 11.169,61

Inmiddels zijn uw opmerkingen, uw ideeën en suggesties aangaande
CCO-2022 ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank!

De werkgroep heeft ze inmiddels besproken en zal ze zoveel mogelijk

meenemen in de organisatie van onze Collectieve Collecte van 2023.

Bedankt allemaal en tot volgend jaar!

Logo CCO website

Zelfs in deze bewogen coronatijd is de

Collectieve Collecte Odiliapeel 2021: een geweldig SUCCES!

Alle invulformulieren met uw donaties zijn verwerkt. Hieronder het overzicht:

Jantje Beton

€ 570,26        

Reuma Nederland

€ 723,78        

Longfonds

€ 757,71        

Nierstichting

€ 749,50       

Nederlandse Brandwonden Stichting

€ 508,16        

KWF Kankerbestrijding

€ 1.431,56

Epilepsiefonds

€ 532,41         

Nederlandse St. voor het Gehandicapte Kind

€ 532,91        

Rode Kruis

€ 588,41        

Hartstichting

€ 1.027,41        

Handicap NL

€ 511,16        

Nationaal MS Fonds

€ 814,91        

Hersenstichting Nederland

€ 841,82        

De totale opbrengst is € 9.590.06

Inmiddels zijn uw opmerkingen, uw ideeën en suggesties aangaande
CCO-2021 ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank! De werkgroep heeft ze inmiddels besproken en zal ze zoveel mogelijk meenemen in de organisatie van onze Collectieve Collecte van 2022.

Bedankt allemaal en tot volgend jaar!

 

Logo CCO websiteCollectieve Collecte Odiliapeel 2019: 
                                         een geweldig SUCCES!

Alle invulformulieren met uw donaties zijn verwerkt. Hieronder het overzicht:

Jantje Beton

€ 574,46        

Reuma Nederland

€ 740,01        

Longfonds

€ 810,06        

Nierstichting

€ 749,06       

Nederlandse Brandwonden Stichting

€ 603,56        

KWF Kankerbestrijding

€ 1.315,61    

Epilepsiefonds

€ 538,94         

Nederlandse St. voor het Gehandicapte Kind

€ 502,21        

Rode Kruis

€ 596,56        

Hartstichting

€ 923,46        

Handicap NL

€ 522,81        

Nationaal MS Fonds

€ 812,16        

Hersenstichting Nederland

€ 855,51        

De totale opbrengst is € 9.544,38

Inmiddels zijn uw opmerkingen, uw ideeën en suggesties aangaande
CCO-2019 ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank! De werkgroep heeft ze inmiddels besproken en zal ze zoveel mogelijk meenemen in de organisatie van onze Collectieve Collecte van 2020.

Bedankt allemaal en tot volgend jaar!

 

Logo CCO website

Opbrengst Collectieve Collecte Odiliapeel 2018

Alle invulformulieren met uw donaties zijn verwerkt. Hieronder het overzicht:

Jantje Beton

€          548,98

Reumafonds

€          733,03

Longfonds

€          779,15

Nierstichting

€          784,65

Brandwondenstichting

€          632,05

KWF Kankerbestrijding

€       1.211,58

Epilepsiefonds

€          525,55

Nederlandse Stichting  voor het Gehandicapte Kind

€          503,13

Rode Kruis

€          578,90

Hartstichting

€          930,21

Fonds Verstandelijk Gehandicapten

€          518,80

MS Fonds

€          810,55

Hersenstichting Nederland

€          777,87

De totale opbrengst is € 9.334,45.

Inmiddels zijn uw opmerkingen, uw ideeën en suggesties aangaande
CCO-2018 ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank!
De werkgroep heeft deze inmiddels besproken.

Bedankt allemaal en tot volgend jaar!

Logo CCO website

Collectieve Collecte Odiliapeel 2017: een geweldig SUCCES!

Alle invulformulieren met uw donaties zijn verwerkt. Hieronder het overzicht:

Jantje Beton

€          586,01

Reumafonds

€          734,16

Longfonds

€          772,41

Nierstichting

€          756,51

Brandwondenstichting

€          585,86

KWF Kankerbestrijding

€       1.284,50

Epilepsiefonds

€          554,16

Nederlandse Stichting  voor het Gehandicapte Kind

€          529,91

Rode Kruis

€          616,61

Hartstichting

€          987,16

Fonds Verstandelijk Gehandicapten

€          526,91

MS Fonds

€          742,00

Hersenstichting Nederland

€          803,85

Inmiddels zijn uw opmerkingen, uw ideeën en suggesties aangaande
CCO-2017 ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank! De werkgroep heeft ze inmiddels besproken en zal ze zoveel mogelijk meenemen in de organisatie van
onze Collectieve Collecte van 2018.

Bedankt allemaal en tot volgend jaar!

Logo CCO websiteCollectieve Collecte Odiliapeel 2016: 
                                         een geweldig SUCCES!

Alle invulformulieren met uw donaties zijn verwerkt. Hieronder het overzicht:

1 Jantje Beton                       Rianne van den Broek-Sanders       € 624,82
2 Reumafonds                       Diny Verbruggen-van Vugt             € 714,05
3 St. Longfonds                     Karin (Berfelo-) Huijben                 € 773,92
4 Nierstichting                       Christien Braks-Berents                 € 683,87
5 Brandwondenstichting         Astrid Koehorst-Stoffelen               € 569,67
6 KWF Kankerbestrijding        Toon van Daal                            € 1.527,97
7 Epilepsiefonds                    Anneke van Lankveld-Dobbelsteen  € 529,50
8 ANGO Alg.Ned.
   Gehandicapten Org.            Anneke van Lankveld-Dobbelsteen € 464,07
9 Rode Kruis                         José Kroef-Peters                          € 633,77
10 Hartstichting                     Martien Maas                               € 871,67
11 Fonds Verstandelijk 
    Gehandicapten                  Anneke van Lankveld-Dobbelsteen € 471,77
12 MS Fonds                         Colinda Rombouts-de Koning         € 640,66
13 Hersenstichting Nederland Tonita van Vonderen-Hanegraaf     € 711,26

Zoals u misschien weet, is ANGO zeer recent landelijk geheel opgeheven.

De werkgroep CCO heeft besloten om uw donaties aan ANGO van 2016 te verdelen over de andere 12 goede doelen. Voor ANGO zal niet meer gecollecteerd worden. Het goede doel ANGO zal daarom ook niet meer op het invulformulier
vermeld worden.

Inmiddels zijn uw opmerkingen, uw ideeën en suggesties aangaande
CCO-2016 ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank! De werkgroep heeft ze inmiddels besproken en zal ze zoveel mogelijk meenemen in de organisatie van onze Collectieve Collecte van 2017.

Logo CCO website
Collectieve Collecte Odiliapeel 2016: een geweldig SUCCES!

Het resultaat van de Collectieve Collecte is bekend.
Naar aanleiding van de opbrengsten in het verleden ging de werkgroep uit van een totale opbrengst van ongeveer € 7.500,--. Met trots kan u medegedeeld worden dat de opbrengsten alle verwachtingen ruim hebben overtroffen.

De totale opbrengst CCO 2016 is € 9.217,=.

Een resultaat waar het dorp Odiliapeel enorm trots op mag zijn!

CCO heeft dit resultaat natuurlijk allereerst te danken aan u allen als gulle gevers.

En verder ook alle vrijwilligers die voor CCO gelopen/rondgereden hebben.

ODILIAPEEL LAAT WEER ZIEN DAT

HET ALS KLEIN DORP
TOT IETS GROOTS IN STAAT IS!

Op dit moment worden alle invulformulieren verwerkt. In “Ons Periodiekske” van juni 2016 zal het bedrag per fonds bekend worden gemaakt.

Eind mei is er een evaluatie over de Collectieve Collecte Odiliapeel. Heeft u, in welke hoedanigheid dan ook, nog opmerkingen, ideeën of suggesties, geef dat dan a.u.b. door via het e-mailadres: cco@odiliapeel.com.

In 2017 zal CCO zeker weer georganiseerd worden. De werkgroep hoopt dan wederom op alle vrijwilligers te mogen rekenen!

Via deze weg wil de werkgroep CCO ook graag bedanken: Klik hier