Natuurontwikkeling Peelsche Heide

De Peesche Heide is een natuurontwikkelingsgebied aangelegd in 2013 en bevind zich in het voormalige bos aan de beukenlaan in odiliapeel.

Peelsche Heide Bord

Entree Peelsche Heide aan de Beukenlaan

Door de biodiversiteit te vergroten maken we uiteenlopende leefgebieden waar diverse diersoorten zich thuis voelen. En waar het voor de mens nog echt genieten is.

Peelsche Heide Luchtfoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luchtfoto Peelsche Heide met de visvijver, en in het midden hiervan het eiland waar de restanten van de oude hangar staan.

De Peelsche Heide is eeuwenlang een heidelandschap geweest waar natte laagten, vennen en dellen het voor de mens onbegaanbaar maakten. Na de ontginningen van 1920 werd Terraveen -tegenwoordig Odiliapeel- gevormd tot wat het nu is. Het huidige bos is pas na de W0II aangeplant en is daarna wederom lang voor de mens onbegaanbaar geweest, omdat het defensieterrein werd.

Peelsche Heide Hangars

Aanleg hangaar

De Duitsers legden op vliegbasis Volkel op drie locaties hangaars aan waaronder een drietal boerderij hangaars. Dat waren hangaars die er vanuit de lucht als boerderijen uitzagen ter camouflage.   Tijdens het geallieerde bombardement van 3 september 1944 zijn alle hangaars met de vliegtuigen die erin stonden, vernietigd. 

Alleen de grootste hangaar,  gebouwd door de Duitse firma Deisel, is overeind gebleven en is nog steeds op de vliegbasis in gebruik. 

Vanuit lokaal initiatief en met behulp van de natuurverenigingen is een plan ge­maakt om het gebied voor natuur en recreatie in te richten en vooral begaan­baar te maken. Veel grote bomen hebben plaats gemaakt voor water- en struweel-randen en er zijn lagere struiken- en kruidenranden gemaakt.

Peelsche Heide Vegetatie

Kruidenrand "Peelsche Heide"

Hier komen zoogdieren, vogels en insecten op af. De waterpartijen zijn deels bedoeld om te vissen.

 Peelsche Heide Visvijver

Visvijver "De Peelsche Heide"

 De voormalige defensiegebouwen worden nu gebruikt door vleermuizen of muurvegetatie. In het oudere bos blijft dood hout liggen waardoor de padden stoe­lensoorten toenemen. Dit leidt op haar beurt weer tot meer soorten amfibieën, vogels en zoogdieren.

 Peelsche Heide Restant Oude Hangar

 

 

 

 

 

 

 

Restant Oude Hangar

 

 

De Parochiekerk

De Kerk van de Heilige Kruisvinding is een kerk die is ontworpen door Jan de Jong volgens de filosofie van de Bossche School.  De kerk is gebouwd in 1959. De eerste steen werd in 1958 gelegd.

De-Parochiekerk De-kerk

De monumentale Parochiekerk van odiliapeel

De-Parochiekerk De-kerk-vanaf-de-oudedijk

De kerk vanaf de Oudedijk

De-Parochiekerk De-kerk-gezien-vanaf-begraafplaats

De kerk gezien vanaf de begraafplaats

 

De Schaopenwaeser

Het beeld "De Schaopenwaeser" is aangeboden door de ereleden van de lokale carnavalsvereniging "De Schaopenwaesers" en is te bezichtigen op het Terraveenplein, bij de kiosk.

De-Schaopenwaeser schaopenwaeser

Het beeld "de Schaopenwaeser" met op de achtergrond de kiosk, die is gebouwd door de leden van de carnavalsvereniging.

De Schaopenwaeser

Het beeld "de Schaopenwaeser" gemaakt door Gerrit Jacobs.

De Bunker

GPS N51 38.458 E5 42.470 

 De-Bunker bunker222

 Bunker 222


Bunker 222 is gebouwd in 1951 en werd gebruikt voor het beschermd opstellen van radio-apparatuur. In de beginjaren 70 was het niet meer nodig.
De bunker is ook nog als opslagplaats gebruikt. Het gebouw verkeerd nog in redelijke staat. En in de winter als er voldoende sneeuw ligt wordt er van bovenaf met de slee naar beneden gegaan.

 

 Oorlogsmonument

Wolfstraat,
GPS: 51.6417867, 5.7029318

Het-oorlogsmonument Monument

Oorlogsmonument


Het oorlogsmonument in Odiliapeel is een gedenkmuur waarop drie natuurstenen plaquettes zijn aangebracht.
Op de middelste plaquette staat onder meer de regimentsaanduiding. Op de twee andere plaquettes staan elk negen namen van de omgekomen leden van het 2e. bataljon van het 2e. Regiment Infanterie (II.2 R.I.).

Het oorlogsmonument in Odiliapeel (gemeente Uden) is opgericht ter nagedachtenis aan de tijdens de oorlogsjaren (als militair of verzetsman) gevallen leden van 2e. bataljon van het 2e. Regiment Infanterie (II.2 R.I.).

De oprichting was een inititatief van een vereniging van oud-gemobiliseerden van het 2e. bataljon van het 2e. Regiment Infanterie (II.2 R.I.) en genaamd "De Peelbond".

Het monument is onthuld op 14 mei 1950.

Het Odiliakapelleke

GPS: N51 38.271 E5 42.421

Het-odiliakepelleke Odiliakapel

Het Odiliakapelleke

Aan de bosrand in Odiliapeel (Wolfstraat) bevindt zich onze Odiliakapel. Het is een eenvoudige kapel, een nis met een beeld van St. Odilia van Keulen. Aanbevolen voor een meditatief moment in de natuur.

Odilia was maagd en martelares, en één van de gezellinnen van St. Ursula van Keulen. Ze stierf rond het jaar 453. De kruisheren brachten haar in Keulen vereerde relieken in 1287 naar hun klooster in Clair-Lieu in Huy. St. Odilia is patrones van de kruisheren. St. Odilia van Keulen wordt vaak verward met St. Odilia van de Elzas of ookwel van St. Odiliënberg (St. Odilia van de Elzas wordt aangeroepen tegen oogziekten). De feestdag van St. Odilia van Keulen is 18 juli Bron:Par. H. Kruisvinding - Odiliapeel

 

De Begraafplaats

Oorlogsgraven van het Gemenbest

Vier van de graven op het R.K. kerkhof van de parochie H. Kruisvinding te Odiliapeel betreffen gesneuvelde militairen uit de tweede wereldoorlog, twee vliegers en twee leden grondpersoneel; het zijn (op datum van sneuvelen):

1. L.A.C. Albert ROSS. 2809 Squadron RAF Regt. (Vliegveldverdediging).  
Op 23-10-1944 op vliegveld Volkel zwaar gewond geraakt bij een botsing tussen twee legervoertuigen en hieraan overleden.
2. Flying Officer Derrick COPPERWAITE. 140 Squadron RAF.  
Navigator van een Mosquito vliegtuig en tijdens een aanval boven Duitsland gedood in zijn cockpit. Piloot noodlanding gemaakt op vliegveld Volkel. Sneuveldatum is 6-11-1944.
3. L.A.C. William LEONARD. 2809 Squadron RAF Regt(Vliegveldverdediging).  
Op 11-11-1944 omgekomen bij een Duits bombardement van de vliegbasis Volkel.
4. Squadron Leader John Rolleston HEAP. 278 Squadron RAF.  
Gelegerd op vliegbasis Volkel. Als piloot van een Tempest-jachtvliegtuig op 21-11-1944 omgekomen bij een mislukte start vanaf het vliegveld.

De-Begraafplaats Oorlogsgraven-Gemenbest

Oorlogsgraven van het Gemenebest

De-Begraafplaats Begraafplaats-Odiliapeel

Overzicht van de begraafplaat met op de achtergrond de monumentale kerk

De-Begraafplaats Mariagrot

De Mariagrot

De mariagrot bevind zicht op de begraafplaat, en bied bezoekers de gelegenheid tot een moment van bezinning en eventueel het opsteken van een kaarsje.