Peelmissietour2018 68x68 OpbrengstOpbrengst42e Peel-Missie-Tour

Zondag 4 september 2022 vond voor de 42e keer de Peel-Missie-Tour plaats.
Het was een heerlijke dag om er met z’n allen op de fiets op uit te trekken.
Het zonnetje scheen, de route was mooi, met lekkere hapjes op de posten
en een gezellige afsluiting in de tent voor het Peelhonk.

Met een opkomst van zo’n 280 deelnemers
en een opbrengst van € 6.765,53

kunnen we weer met een goed gevoel terugkijken op een geslaagde editie
van de Peel-Missie-Tour. Deze mooie opbrengst zal verdeeld worden over
de drie goede doelen van dit jaar:

Een school in Brazilië, een meisjesschool in Tanzania en een weeshuis in Zimbabwe.

Via deze weg willen we iedereen die ons op de één of andere manier heeft geholpen
om dit evenement te organiseren en om dit mooie bedrag bij elkaar te krijgen,
hartstikke bedanken. Zonder de vele vrijwilligers, sponsoren, fietsers en mensen
die ons een warm hart toedragen, hadden we dit niet voor elkaar kunnen krijgen.

Dus bij deze allemaal KEI BEDANKT!!!

Hopelijk mogen we volgend jaar weer op jullie steun rekenen. Tot dan!

Stichting Peel-Missie-Tour Odiliapeel

Adv opbrengst 2022