Logo gemeente 


Rent a boa in oktober en november

In de maanden oktober en november maken de boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) van gemeente Uden extra tijd vrij om naar inwoners toe te gaan op een door de burger gewenst tijdstip.

Bijvoorbeeld om samen een tijdje door de straat of wijk te lopen om eventuele overlast- of leefbaarheidsproblemen te laten zien en te bespreken. Met deze pilot wil de gemeente Uden haar boa’s nog beter zichtbaar maken binnen de wijken en zodoende bijdragen aan het verbeteren van de wijkveiligheid en leefbaarheid. De pilot draagt ook bij aan de wens van de inwoner om gehoord te worden en om een betere verbinding te creëren tussen gemeente en inwoners.

Bewoners bepalen Bewoners bepalen zelf waarvoor ze een boa willen inzetten. Een inwoner kan bijvoorbeeld binnen de gemeente Uden een situatie laten zien waarop de boa’s kunnen toezien of andere actie kunnen ondernemen. De boa gaat dan mee op pad. Ook kunnen de boa’s gevraagd worden om voorlichting te geven over hun werkzaamheden voor een groep, vereniging, bedrijf of organisatie. En ook wanneer een burger gewoon een praatje wil maken over wat er in de omgeving speelt en leeft op het gebied van leefbaarheid en veiligheid kan een boa worden ingezet.

Boa’s doen meer dan velen denken Onze boa’s hebben zeer uiteenlopende werkzaamheden. Zij handhaven niet alleen op het parkeerbeleid en hondenpoep, maar houden bijvoorbeeld ook toezicht rondom scholen, controleren op afval(dumping), jeugdoverlast en houden zich bezig met allerlei uiteenlopende ergernissen. Ook hebben ze een signaalfunctie binnen onze samenleving waar het gaat om bepaalde misstanden of verwaarlozing. Op www.uden.nl/veiligheid is te lezen wat er allemaal tot het takenpakket van een boa hoort.

Hoe kan een boa worden ‘gehuurd’? Bel 06 – 50 20 63 01 of mail naar rentaboa@uden.nl Vermeld in de mail uw naam, adres en telefoonnummer en omschrijf kort waarvoor u een boa wilt inzetten.

Meer informatie over boa’s Meer informatie over dit project en handhaving binnen gemeente Uden is te vinden op www.uden.nl/veiligheid