Logo ZorgWelzijn Odiliapee67l Presentatie zorg en welzijn Odiliapeel

4 september 2018 PeelsPlatform

We zijn gevraagd als stichting zorg en welzijn om uitleg te geven wat zorg en welzijn voor Odiliapeel betekent en wat inwoners van Odiliapeel kunnen en mogen verwachten. We zijn blij met deze uitnodiging omdat we merken dat het nog veel onduidelijkheid omvat. Dus bij deze dankjewel PeelsPlatform.

We zijn gevraagd als stichting zorg en welzijn om uitleg te geven wat zorg en welzijn voor Odiliapeel betekent en wat inwoners van Odiliapeel kunnen en mogen verwachten. We zijn blij met deze uitnodiging omdat we merken dat het nog veel onduidelijkheid omvat. Dus bij deze dankjewel PeelsPlatform. Allereerst wil ik even uitleggen hoe alles tot stand is gekomen en daarna over wat we hebben gedaan en wat we in de toekomst willen bereiken.In 2015 is er veel veranderd mbt de Zorg. Er ging van zorgverzekeraars veel zorg naar de gemeente. De WMO en ook de AWBZ werden vervangen door de WLZ. De gemeente heeft toen inwoners van Odiliapeel benaderd om een zorgpunt mee op te starten. In eerste instantie stichting Steunpunt en de toenmalige dorpsraad. Beide hebben toen te kennen gegeven dit niet op zich te willen nemen en daarna is de KBO benaderd. Fons Braks, Rinus Rankenberg, Mies Nikkelen en Peter Claassen hebben dit op zich genomen.Zij zijn meteen begonnen om de werkgroep Z en W uit te breiden. Jurgen Minten, Jan Bos, Anneke Kroef en Annelies Emonds hebben toen de groep aangevuld.In 2015 werd gestart met het maken van vele plannen en initiatieven.Begin dit jaar is het bestuur veranderd. Peter Claassen heeft de functie van secretaris overgedragen aan Wilma van der Pas, Rinus Rankenberg Heeft de functie van penningmeester overgedragen aan Jan Bos en Fons Braks heeft zijn functie als voorzitter overgedragen aan mij, Annelies Emonds. Overige werkgroep leden zijn Peter Claassen, Trudy Kanters, Mies Nikkelen en Annelies Smits. Wat is het doel van Zorg en Welzijn Odiliapeel?We zijn enkele jaren verder maar het doel is niet veranderd.Het doel is het optimaliseren van de zelfredzaamheid en onderlinge hulp waardoor het welzijn van inwoners wordt verhoogd met als doel dat mensen langer zelfstandig en veilig kunnen blijven wonen.He stimuleren en bewaken van een goed sociaal klimaat en streven naar een leefomgeving waar het prettig wonen is.Het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers.Er is aandacht voor chronisch zieken, voor mensen met een beperking of andere problematiek.Aanbieden van individuele voorzieningen zoals vervoer of vervoersmiddelen, hulp in de huishouding en hulpmiddelen in de woning. Wat doen we al?We organiseren nu 3 contactmiddagen. Op maandagmiddag hebben we het rolstoel wandelen. Bij slecht weer worden er spelletjes gedaan.Op woensdag- en vrijdagmiddag kaarten, knutselen etc.Verder worden er klusjes gedaan voor mensen, hebben we vrijwilligers die helpen bij tuinieren aan huis of zorgen dat een mantelzorger weg kan. Een vrijwilliger kom dan in huis. Wat brengt de toekomst!We hebben per 1 oktober een meldpunt. Een telefoonnummer waardoor we dagelijks bereikbaar zijn. Voor meldingen en vragen kun je bellen naar hetmeldpunt. Daar wordt je te woord gestaan en krijg je advies of wordt er een gesprek gepland.Trudy Kanters is Vrijwillige Ouderen Adviseur(VOA). Zij is opgeleid via de gemeente en kan veel advies geven en meedenken. Zij is ook werkzaam in de werkgroep zorg en welzijn.We zijn in overleg met een zorgaanbieder. Die wordt gevestigd in het Peelhonk. Van daaruit wordt gestart met de zorg in Odiliapeel.We hebben dan een eigen vaste wijkverpleegkundige.Zij zal een spreekuur/ochtend houden waar men terecht kan met vragen mbt zorg en dagactiviteit.Zij zullen ons ondersteunen met professionele dagbesteding. Mensen met en zonder indicatie kunnen daaraan deelnemen. Samen met deze zorgaanbieder gaan we ons inzetten om mensen zolang mogelijk in Odiliapeel te kunnen laten wonen met de nodige zorg.We gaan koken. Op maandagmiddag wordt er om 17.00 uur een buurtsoepje geserveerd met brood. Daar kunnen mensen aan deelnemen die het gezellig vinden om samen te eten. Als mensen het leuk vinden om mee te koken kan dat. Op vrijdagmiddag 17.00 uur, 1x per maand, wordt er gestart met een kookmoment. Er wordt een maaltijd gekookt en men kan (hoeft niet) mee koken. Het koken begint dan om 14.00 uur. Samen boodschappen doen etc. Wil je liever alleen eten, ook geen bezwaar! Gezellig samen tafelen.De vrijdagmiddag breiden we uit en wordt een themamiddag, te starten met 1x per maand. Elke maand wordt er een thema bedacht om iets extra’s te doen.We hebben een tuinproject. Dit willen we gaan opstarten samen met het IKC. Het doel van dit tuinproject is om samen met verschillende generaties verbinding te maken. Jong en oud. Dit willen we uitbreiden en hopen dat dit gaat lukken.Verder gaat op 1 oktober de website in de lucht. Hier kun je alles vinden over zorg en welzijn.Zijn er dingen in het dorp die te maken hebben met zorg en welzijn, die je mist en denk je dat wij hier iets in kunnen betekenen, meld het ons!Denk je, ik wil /kan iets betekenen als vrijwilliger, graag. Geef je op