logo provincie

 Verslag informatiebijeenkomsten N264 Uden-Haps

De provincie hield twee inloopbijeenkomsten over de N264 op 15 mei in Sint Hubert en op 17 mei in Uden. Tijdens deze bijeenkomsten liet de provincie mogelijke oplossingen zien voor de knelpunten op de N264. En besprak deze met omwonenden.

 

Er werden wandposters gepresenteerd met daarop de verschillende onderdelen van de weg met hun knelpunten, oplossingen, voor- en nadelen.

Ongeveer 150 belangstellenden bezochten de middag/avond in de Jachthoorn te Sint Hubert. Tijdens deze bijeenkomst zijn 64 schriftelijke reacties ingeleverd. Een van de meest voorkomende reacties ging over de overlast van het vrachtverkeer. Voor verschillende mogelijke oplossingen zijn waardevolle suggesties gedaan die in de komende weken verder worden onderzocht.

In Uden was er een opkomst van ongeveer 100 personen. Hier zijn zo’n 60 schriftelijke reacties gegeven. Het overgrote deel daarvan is afkomstig van bewoners uit Uden-Zuid en gaan vooral over oplossingen voor de aanwezige geluidsoverlast en de luchtkwaliteit. 
Mede op basis van deze reacties laat de provincie in de komende periode verschillende essentiële aspecten zoals geluid, verkeersveiligheid, inpassing en kosten van mogelijke oplossingen meer in detail onderzoeken.

Het volledige verslag met de daarbij behorende situatie tekeningen kunt U vinden op https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/wegen/nieuws-wegen/2018/mei/verslag-informatiebijeenkomsten-n264-uden-haps